Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập tài khoản lần đầu với ứng dụng Microsoft team

Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập tài khoản lần đầu với ứng dụng Microsoft team 

Thực hiện: Nhóm CNTT - Trường PT DTNT Sơn Động

Video liên quan