Clip nhảy Bống Bống Bang Bang, Thể hiện: Chi đoàn cán bộ giáo viên nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Video liên quan