Câu chuyện " Đôi dép Bác Hồ" - Thể hiện: Trần Thị Huyên - Chi đoàn 12A - Trường PT DTNT Sơn Động, nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Video liên quan